Biuro sprzedaży: Konstantynów Łódzki, ul.Niesięcin 11  tel 42-633-49-43     

Producent płóz centrujących, manszet, złączek zaciskowych i innych elementów sieci wod.-kan.

logo czb 

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

W FIRMIE AKWEDUKT MP Sp. z o.o.

Wydanie z 06.03.2019r.

 

Firma AKWEDUKT MP Sp. z o.o. jest producentem  i dostawcą materiałów i osprzętu do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Głównym celem działalności jest jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb Klientów i w efekcie zwiększenie pozycji Firmy na rynku krajowym i zagranicznym. Cel ten Firma zamierza realizować poprzez:

  • produkcję wyrobów o wysokiej jakości, zgodnych z posiadanymi Aprobatami Technicznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi i obowiązującymi normami technicznymi  a także spełniających wymagania prawne dotyczące tych wyrobów
  • kompleksową i profesjonalną obsługę: doradztwo techniczne, udział w projektowaniu, oferta i dostawa
  • oferowanie usług kompletowania wyrobów  w zestawy odpowiednie dla indywidualnych zastosowań
  • terminowe dostawy wyrobów o wysokiej jakości
  • zapewnienie szybkiej reakcji na potrzeby Klienta
  • bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów
  • budowanie trwałych i partnerskich relacji z Klientami i Dostawcami
  • nawiązanie kontaktów z Hurtowniami, zapewnienie informacji o wyrobach, motywowanie do oferowania wyrobów AKWEDUKTU

W bieżącej działalności Firma zapewnia środki na podnoszenie kwalifikacji personelu, modernizację maszyn, urządzeń, sprzętu i oprogramowania.

Jako podstawowy cel,  Firma AKWEDUKT zobowiązuje sie do utrzymywania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, utrwalając przekonanie, że znak firmowy jest gwarantem jakości.

                                                                                  PREZES ZARZĄDU

                                                                                    Marek Pawlak

                                                                                      06.03.2019 r.